Kotly na tuhé palivá

kotol na drevoV súčasnosti sú kotly na tuhé palivá najbežnejšie používané a to hlavne pre nízku cenu dreva.  Cena dreva je však rôzna, závisí hlavne na druhu dreva alebo uhlia.  Kotly na tuhe palivá sa oplatia ľuďom, ktorý nemajú problém s uskladňovaním dreva poprípade uhlia. Výhrevnosť dreva sa môže líšiť a nie vždy môže byť podľa vašich predstáv, všetko závisí hlavne od vlhkosti dreva, v tomto prípade má najlepšiu výhrevnosť suché drevo. Pred kúpou kotlu na drevo si musíte uvedomiť,  že náklady na vykurovanie a na zakúpenie kotla môžu vaše predstavy niekoľkonásobne prevýšiť. Hlavný problém je v regulovateľnosti pevného paliva, pretože napríklad drevo alebo uhlie nemôžete prinútiť aby v danom momente menej alebo viac  horelo.  Výrobcovia kotlov na drevo odporúčajú kúpu tohto kotlu na miestach, kde je vysoká spotreba tepla a tam sa výrazne prejavia úspory na vykurovanie.